Bøgebjergvej 307 - Naturbørnehave / tidl. Dronning Ingrids Feriehjem

1/2

Bøgebjerg Feriehjem 1982

CN: Bøgebjergvej [307], for hen var det Dronning Ingrids Feriehjem - 1981

Luftfoto - postkort sendt 18.6.1952

Postkort fra Feriehjemmet sendt 18.6.1952

Feriehjemmet 1951

Postkort fra Feriehjemmet

Postkort fra Feriehjemmet

CN: 1935 Dronning Ingrids Feriehjem syd for Bøgebjerg Skov. Feriehjemmet blev lavet til Sønderjyske Skole Børn. I Dag er det Sommer Lejr for mange forskellige Skoler. Feriehjemmet blev bygget i 1943-44 [1933-34]. x)
Bøgebjerg Naturbørnehave. Tidl. Kronprinsesse Ingrids Feriehjem for sønderjydske Børn. Udlejningsejendom under Hverringe.
Træbygningerne blev opført 1942 efter tegninger af arkitekt, kgl. bygningsinspektør Knud Lehn Petersen, Odense.
Litt. Henrik Becker-Christensen: Kronprinsesse Ingrids Feriehjem for sønderjydske Børn 1939-70, Haderslev 1995.